Web Analytics

داشتن تناسب اندام برای اغلب افراد بسیار جذاب است 

و چون از طرفی نشان از سلامت جسمی دارد و از طرف دیگر جاذبه و زیبایی ظاهر و اعتماد به نفس لازم را به فرد هدیه می دهد ،به همین دلیل اغلب رژیمهای غذایی و ورزشها با هدف رسیدن به تناسب اندام انجام می شوند تا با هدف سلامتی غیر از دو روش طبیعی ورزش اصولی و رعایت تغذیه برای کنترل افزایش وزن که قطعا در صورت انجام اصولی و علمی بسیار موثر و بدون عارضه می باشند ، امروزه روشهای جراحی و دستگاههای لاغری موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستند.
دستگاههای موجود در این زمینه با چند نوع تکنولوژی مختلف چربیهای مورد نظر را تخریب میکنند تا بدن راحتتر آنهارا را دفع کند و اغلب در همراهی با رژیم غذایی و ورزش بسیار کارآمد هستند .
این روشها اگر توسط پزشک با تجربه و متناسب با وضعیت هر فرد توصیه و زیر نظر پزشک انجام شوند بسیار موثر و بدون عارضه می باشند.

تناسب اندام

بازگشت به صفحه اصلی