Web Analytics

هولتر فشار خون:
هولتر فشار خون دستگاهی است که برای اندازه گیری فشار خون در مدت زمان طولانی و پیوسته مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه وظیفه اندازه گیری و مدیریت فشار خود طی 24 ساعت را دارد و به پزشک کمک می کند تا بتواند توسط این دستگاه اقدامات بعدی را بهتر تشخیص دهد​​​​​​​

اجاره 24 ساعته و 48 ساعته هولتر فشار خون برای ثبت درخواست خود با شماره36031967-051 تماس بگیرید.

ثبت درخواست
بازگشت به صفحه اصلی