Web Analytics

بیشترین دردی که یک خانم  حین  زایمان احساس می کند، درد ناآگاهی از زایمان و روند انجام آن است ، زیرا  ناآگاهی از هر مسئله ای باعث افزایش نگرانی و اضطراب می شود ، با شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان آگاهی خود را  از این موضوع افزایش دهید  و فرایند  زایمان را با کمترین استرس و نگرانی تجربه کنید.
کلاس های آمادگی برای زایمان  از هفته بیستم بارداری شروع می شود و...
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 

بازگشت به صفحه اصلی
ثبت نام