Web Analytics

برای کنترل و درمان بهتر و سریعتر بسیاری از بیماریها میتوان از رژیمهای غذایی مختلف که توسط متخصص تغذیه و پزشکان توصیه میشوند استفاده کرد مثل ا د یابت، پرفشاری خون و افزایش چربی خون با رعایت رژیمهای غذایی خاص بهتر کنترل میشوند همچنین با رعایت بعضی رژیمهای غذایی میتوان تعداد حملات میگرنی را کاهش داد .
بعد از اعمال جراحی با رعایت رژیمهای خاص میتوان دوره نقاهت کوتاه تری تجربه کرد.
بیماریهایی مانند سلیاک ، سرطانها و .... هم با رژیمهای غذایی ویژه بهتر کنترل میشوند.

تغذیه در بیماریها

بازگشت به صفحه اصلی